Kostol svätého Matúša v Zolnej

vlajka anglicka
Malebný kostolík v sebe spája masívnosť románskej architektúry spolu s ranogotickými prvkami. Vznikol koncom 13. storočia ako jednoloďový priestor s trámovým stropom s presbytériom spolu so západnou predstavanou vežou. Nástenné maľby vznikali od poslednej štvrtiny 14. storočia do začiatku 15. storočia. Najrozsiahlejší celok tvoria obrazy pašiového cyklu (Snímanie z Kríža, Oplakávanie a Zmŕtvychvstanie) na severnej stene lode. Najstaršia, archaicky pôsobiaca freska bola objavená pri rekonštrukcii v roku 2000. Zachytáva boj sv. Juraja s drakom. Je atypická svojím rozmerom, umiestnením i obsahom. Maliar okrem draka namaľoval aj jaskyňu s dvomi mláďatami uvedeného draka. Na svätcovom štíte je vyobrazený netradične dvojkríž, azda inšpirovaný erbom Zvolena. Tento vzácny objav videl prioritne ako čestný hosť princ Charles na svojej prvej oficiálnej návšteve Slovenska.

Church of St. Matthew in Zolná in Zvolen

vlajka anglicka
This picturesque small church is significant for its robust Romanesque architecture interspersed with early Gothic features. It was built before the end of the 13th century as a single-nave church with beamed ceiling, presbytery and the western re-built tower. The fresco paintings emerged gradually during the last quarter of the 14th century until the beginning of the 15th century. The most extensive unit represents the short final period in the life of Jesus and it is made up of Passion cycle paintings (the Descent from the Cross, the Lamentation of Christ and Resurrection) on the northern aisle´s wall. The oldest, archaic-looking fresco was discovered after reconstruction in 2000. It depicts St. George Killing the Dragon. It is atypical because of its size, location and content, which contains a cave with two young dragons which were painted in. In the saint´s shield there is depicted a double cross, which is unusual, probably inspired by the coat of arms of Zvolen. This unique discovery was admired by Prince Charles, a guest of honour, during his first visit to Slovakia.

360-stupňová panoráma ako aj virtuálna prehliadka sú pripravené pre sledovanie pomocou okuliarov pre virtuálnu realitu a preto neobsahujú žiadne menu, ktoré by rušilo pri pozeraní. Naspäť na túto stránku sa vrátite šípkou späť v prehliadači (pokiaľ pozeráte tieto stránky na počítači) alebo posunutím ovládača okuliarov smerom doľava ak pozeráte pomocou okuliarov pre virtuálnu realitu.