Kostol svätej Alžbety vo Zvolene

vlajka sr
Jednoloďový priestor s presbytériom s krížovou klenbou a s gotickými oknami je najstaršou zachovanou sakrálnou stavbou v meste z polovice 13. storočia. V 14. storočí ku kostolu pristavili kaplnku Božieho tela (kostnica) na južnej strane a neskôr aj budovu špitálu. V 15. storočí k nemu pristavili radnicu na severnej strane. V polovici 16. storočia drevenú povalu zaklenuli sieťovou rebrovou klenbou a vystavali vežu s ochodzou. V období reformácie ho istý čas spravovali evanjelici, ktorých dielom sú bočné tribúny. V roku 1673 katolíci pristavali kaplnku Sedembolestnej Panny Márie na južnej strane. Posledné prestavby z 18. storočia pozmenili aj vzhľad veže nasadením typickej helmice. Počas hrozby tureckých vpádov sa kostol stal významným obranným prvkom mesta. Mohutná veža so zvonicou plnila strážnu a signalizačnú funkciu. Vyhliadková ochodza je v súčasnosti sprístupnená návštevníkom.

Church of St. Elizabeth in Zvolen

vlajka anglicka
A single-nave church containing a presbytery with cross vault and Gothic windows is the oldest preserved sacral monument in the city dated in the 13th century. In the 14th century, the Chapel of the Body of Christ was added to the southern side and later a hospital building was attached. In the 15th century, a city hall was inbuilt on the northern side. In the 16th century, the wooden attic was covered with a net rib vault and a tower with a walkway was built. In the period of reformation it was managed by Protestatns who built side tribunes. In 1673, the Catholics added The Chapel of Our Lady of Sorrows on the southern side. The last reconstructions, dated to the 18th century, changed the tower´s design by deploying a typical helmet. During the Turkish invasions, the church played an important role in defending the city. The massive tower with the bell tower played a sig-nificant role in guarding the territory and warned of potential Turkish attacks. A sightseeing walk is open to visitors today.

360-stupňová panoráma ako aj virtuálna prehliadka sú pripravené pre sledovanie pomocou okuliarov pre virtuálnu realitu a preto neobsahujú žiadne menu, ktoré by rušilo pri pozeraní. Naspäť na túto stránku sa vrátite šípkou späť v prehliadači (pokiaľ pozeráte tieto stránky na počítači) alebo posunutím ovládača okuliarov smerom doľava ak pozeráte pomocou okuliarov pre virtuálnu realitu.

Kostol svätej Alžbety vo Zvolene. Foto Claudia Nemcová